Om oss

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfarten. Vi arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö

Det här är Unibap

Med smart tillämpning av AI och digitalisering för industri såväl som för rymdfart vill vi på Unibap effektivisera produktionen, minska fabrikers miljöpåverkan och skapa bättre arbetsmiljö. Vi vet att vår teknik gör det möjligt.

Unibap är ursprungligen en akademisk avknoppning med expertis inom bland annat industriell automation, artificiell intelligens, bildanalys och rymdsystem. Bolaget grundades i syfte att vidareutveckla och kommersialisera de tekniska lösningar som tagits fram i forskningsprojekt vid universiteten.

I dag erbjuder vi innovativa automationslösningar till både små och stora bolag inom industri och rymdfart. Lösningar som tack vare AI och robotik kan anpassas efter det industriella sammanhanget våra kunder befinner sig i.

Bland våra kunder finns Nasa och Husqvarna Group. Sedan 2016 har vi varit i rymden och under 2019 färdigställdes vår första storskaliga industriella installation på jorden.

Vision

Unibaps vision är att med innovativa och världsledande AI- och automationslösningar verka för en effektivare och mer hållbar industri och rymdfart och därigenom en bättre och mer hållbar värld.

Vi ska leda teknikutvecklingen för att skapa ett tydligt värde för våra kunder i form av högre produktionskvalitet, ekonomisk vinst och säkrare arbetsplatser. Med AI-baserade automationslösningar ska vi eliminera de smutsiga, tråkiga och farliga arbetsuppgifterna som sliter på människor. I förlängningen kommer det att öka människans livskvalitet.

Vi vill vara med och utveckla den teknik som i framtiden gör det möjligt att för människan att  leva på nya platser i universum.

Vi engagerar oss också i arbetet med hur samhället ska anpassas till framtidens arbetsmarknad. En arbetsmarknad där AI och automation har implementerats brett och kompetensförsörjningsbehovet har ändrats.

Vår historia

Unibap grundades 2013 av Fredrik Bruhn, adjungerad professor vid Mälardalens högskola, disputerad vid Uppsala universitet och tidigare gästforskare vid NASA, Kjell Brunberg, hedersdoktor i inbyggda system vid Uppsala universitet och industridatorexpert, Lars Asplund, professor emeritus i datavetenskap vid Mälardalens högskola och tidigare prefekt för institutionen för datorteknik vid Uppsala universitet samt Karolina Bruhn, agronomexamen i ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Målet var att i Unibap förena disciplinerna AI, robotik, rymdsystem och tillförlitlig datorteknik för att utveckla och erbjuda nästa generations automationslösningar, för användning på jorden såväl som i rymden.

I mars 2017 listades Unibap på Nasdaq First North Growth Market.

Tre av de fyra grundarna “De tre masarna”  från vänster Fredrik Bruhn, Lars Asplund och Kjell Brunberg.

Kvalitet

Unibaps kvalitetsledningssystem är ISO 9001:2015 certifierat.

Ladda ner vårt certifikat.

Kvalitetspolicy

Vi vill förse våra kunder med innovativa automationslösningar. För att nå våra mål arbetar vi efter följande principer:

  • Förstå och lösa våra kunders behov
  • Försäkra oss om att vi möter de krav våra kunder förväntar sig av våra produkter och tjänster
  • Ständigt arbetar med att förbättra våra processer och leveranser
  • Utveckla våra anställdas kompetens och förmågor för att snabbt kunna möta behov hos våra kunder och affärer
  • Bygga förtroende gentemot våra intressenter genom transparens

Rymd

Unibap ligger i absolut framkant när det kommer till molnbaserade automationslösningar och artificiell intelligens för användning i rymden

Industri

Genom att kombinera artificiell intelligens med befintlig visionsteknik kan vi erbjuda unika och intelligenta automationslösningar för industrin

Innovation

Vi är ett innovationsdrivet företag vars framgång bygger på att vara ledande i den tekniska utvecklingen och lösa kundens problem