LANGUAGE
 • en
 • sv
 • 24 april, 2017

  Unibap visar potentialen i intelligent maskinseende

  Unibap har i samarbete med partnerföretagen SOLIDWORKS och ByBrick tagit fram en animation som visar potentialen i intelligent maskinseende. Animationen illustrerar hur Unibaps vision-system IVS-70 används för att styra en industrirobot i ett typiskt arbetsflöde. I detta exempel är robotens uppdrag att borra hål i ett arbetsstycke.

  – Unibaps IVS-system känner igen objekten i robotcellen med hjälp av CAD-ritningar som även tillhandahåller nödvändiga instruktioner för de moment som ska utföras. Arbetet förbereds i SOLIDWORKS och överförs sedan till IVS-70 via internet, säger Lars Asplund, CSO på Unibap.

  Animationen visar hur Unibaps IVS-70 steg för steg tar sig an uppgiften. Robotarmen styrs för att lokalisera arbetsstycket, rätt verktyg väljs och sedan utförs arbetet med en avslutande kontroll av verktyget (i detta exempel för att säkerställa att borren inte brutits av). Det finns inget behov av fixtur och IVS-70 mäter positioner i x-, y- och z-led med ett par mikrometers noggrannhet.

  IVS-70 består av en stereokamera och en högpresterande dator som analyserar bilder på liknande sätt som den mänskliga hjärnan bearbetar synintryck – ett artificiellt syncentrum. Under 2016 visade Unibap tillsammans med Robotdalen att IVS-70 kan användas för att styra alla på marknaden förekommande ABB-robotar.

  – Unibaps teknik ger robotar förmågan att se och fatta beslut. Med animationen vill vi visa på möjligheterna, framförallt för små och medelstora företag som med hjälp av vår teknik kan utnyttja robotar på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt, säger Lars Asplund.

  Se animationen på YouTube

  För mer information, kontakta:

  Lars Asplund
  Unibap AB (publ)
  CSO PhD, Professor emeritus in computer science
  +46 (0)705 41 46 68
  lars.asplund@unibap.com

  linkedin facebook twitter