Swace test page

Industri

Maskininlärning Visionsteknik & robotik

Fredrik Bruhn är kingen.

 

Robotar är coola.

 

Unibap erbjuder kunder intelligenta automationslösningar genom artificiell intelligens. Vi kombinerar befintlig visionteknik och robotik med expertkunskaper i maskininlärning. Det här medger att tidigare olösliga automationsproblem faktiskt går att automatisera genom vår teknologi och kunnande. Typiska applikationer där vi kan åstadkomma effektiva lösningar är tex: automatisk kvalitetskontroll, montering, plockning av artiklar osv. Industrier vi jobbar med är bl.a industriell målning och lackering, maskinbearbetade artiklar, jordbruksmaskiner och hårdstålstillverkning. Vi levererar allt från enbart mjukvara till befintliga visionsystem till egna nyckelfärdiga produktionsceller med vision och robotik. Vårt mål är att kunna infånga era produktions- och kvalitetsinspektörers kunnande och med deras hjälp träna ett autonomt system i dess ställe.

Industri

Maskininlärning Visionsteknik & robotik

Unibap erbjuder kunder intelligenta automationslösningar genom artificiell intelligens. Vi kombinerar befintlig visionteknik och robotik med expertkunskaper i maskininlärning. Det här medger att tidigare olösliga automationsproblem faktiskt går att automatisera genom vår teknologi och kunnande. Typiska applikationer där vi kan åstadkomma effektiva lösningar är tex: automatisk kvalitetskontroll, montering, plockning av artiklar osv. Industrier vi jobbar med är bl.a industriell målning och lackering, maskinbearbetade artiklar, jordbruksmaskiner och hårdstålstillverkning. Vi levererar allt från enbart mjukvara till befintliga visionsystem till egna nyckelfärdiga produktionsceller med vision och robotik. Vårt mål är att kunna infånga era produktions- och kvalitetsinspektörers kunnande och med deras hjälp träna ett autonomt system i dess ställe.

Section title