Brainpool

Unibap - huvudpartner till Brainpool

Vi är stolta över att stödja organisationen Brainpool

Brainpool är en community för unga personer med medfödd intellektuell begåvning. Brainpools målsättning är bland annat att ge ett annorlunda och stimulerande sammanhang för personer som ofta kan känna sig annorlunda bland jämnåriga och i skolan. Exempelvis arrangerar Brainpool evenemang, workshops och föreläsningar för att inspirera medlemmarna.

Som partner till Brainpool stöttar Unibap verksamheten långsiktigt genom finansiellt stöd men också genom att delta i Brainpools aktiviteter. Det gör vi med glädje och stolthet.

Vill du läsa mer om Brainpool? Klicka här.
Artikel från Skandias hemsida om Brainpool hittar du här.