Senior Projektledare

På Unibap kommer du som projektledare att leda ett eller flera av Unibaps projekt, både kundprojekt och interna projekt. Du kommer att ansvara för både ekonomi, tekniskt resultat, tidplan och kundrelationer för respektive projekt. Du kommer att delta i både anbudet innan ett kontrakt undertecknas och ge stöd till eftermarknaden när ett projekt levereras. Projekten är varierade och du kommer få möjlighet att arbeta inom hela vårt affärsområden, både ”in space and on earth”..

Unibap har stort fokus på projektsynergier, teknisk återanvändning och att bygga en långsiktig relation med sina kunder.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

• Leda kundprojekt

• Delta i anbud/offertarbete

• Coacha projektmedlemmar