LANGUAGE
  • en
  • sv
  • Om Unibap

    Sedan starten för Unibap ett nära samarbete med den akademiska världen för att stärka sin know-how och IP-portfölj. Bolaget har även knutit starka band med nationella robotbranschaktörer som Robotdalen och Automation Region samt europeiska rymdorganisationens företagsinkubator i Sverige, ESA BIC Sverige. Sedan maj 2016 använder en av Unibaps kunder rymdmolnslösningen SpaceCloud för intelligent jordobservation. SpaceCloud har gett Bolaget ”Technology Readiness Level 9”, vilket är den högsta mognadsgraden för rymdteknik.

    Unibap är ett IT-bolag som erbjuder ett helhetskoncept genom att integrera och kombinera hård- och mjukvara. För att nå en bred bas av kunder bygger Unibaps koncept på standardiserade lösningar som är enkla att anpassa till olika tillämpningar och situationer. Genom smarta applikationer erbjuder Unibap både en lösning på ett problem och en möjlighet att förbättra automatiserad produktion genom kontroll av robotens styrning.

    linkedin facebook twitter