Intelligenta visionlösningar

Genom att kombinera AI med visionteknik och dynamisk robotik kan vi erbjuda intelligenta machine vision-lösningar

Kontakta oss

Intelligent automation för industrin

I en ökande global konkurrens blir kvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet allt mer viktigt för svenska industriföretag. Genom att kombinera AI med visionsteknik och dynamisk robotik kan vi erbjuda intelligenta automatiseringslösningar som utvecklar produktionsflöden i flera olika branscher. I varje projekt arbetar vi skräddarsytt utifrån era behov och gärna med era mest svårlösta problem. Vår mjukvara och vårt AI-nät kan även byggas in i befintliga maskiner för särskilda syften som en ”embeddedlösning”.

Hur går det då till? Vi utbildar en artificiell operatör med förmågor, så kallad ARTO, som vi tränar att utföra olika arbetsmoment just på era produkter. Beroende på ert behov kan vi antingen leverera en nyckelfärdig produktionscell komplett med vision och robotik eller vår AI-programvara Intelligent Vision Platform för ert befintliga visionsystem.

Med hjälp av era produktions- och kvalitetsinspektörers kunnande lär vi sedan den artificiella operatören att utföra uppgifter som kvalitetsinspektion, identifiering, positionering samt plockning.

Fördelar med intelligenta visionlösningar från Unibap:

  • Färre produktionsfel når slutkund eller vidareförädling
  • Färre kasseringar av felaktiga produkter och minskat svinn
  • Monotona arbetsuppgifter tas över av artificiella operatörer
  • Produktionstakten kan ökas
  • Alla testade produkter loggas digitalt för vidare analys

Unibap is an ABB Value Partner

Industrikunder och partners