Artifiella operatörer och mänskliga förmågor

Unibap använder en hög grad av maskininlärning för att skapa artificiella operatörer som kan sättas i automatisk produktion. Maskininlärning är en del av djupinlärning som i sin tur är en del av artificiell intelligens.

Kontakta oss

Artificiell operatör

Möt ARTO, en artificiell operatör

Unibap utvecklar kontinuerligt nya funktioner och förmågor som kan kombineras till industriella lösningar för olika vertikaler. Förmågorna att förstå och resonera skapas ofta med maskininlärning och tillämpas samantaget som Artificiella Operatörer (ARTO) i Unibaps tjänster och erbjudanden till industrin.

Unibap innoverar tillsammans med kunder och partners för att skapa de resonerande förmågefunktionerna som behövs för att skapa ett industrierbjudande.

Arto tränas tillsammans med mänskliga operatörer och förses med kunskap och förstående likt en gymnasieingenjör. Speciellt fångas mänskliga operatörers tysta kunskap in och ligger till grund för träningen av förmågorna. Detta gör att långvarig kunskap som riskerar att gå förlorad vid jobbyte, omstruktureringar eller pensionering kan tillvaratas artificiellt.

Exempel på funktionsområden där Unibap skapat artificella förmågor är:

  • Kvalitetskontroll och formverfiering för industrilackering och ytbehandling
  • Kvalitetskontroll för somatiska embryon
  • Kvalitetskontroll och formverifering av hårdmetallproduktion
  • Kvalitetskontroll och formverifiering av gjutgods och 3D skrivning
  • Microplockning
  • Identifiering och läsning