Digitala Tråden

En ny vision för tillverkning

Digitala tråden

Framtidens fabrik idag

Den Digitala tråden löper genom hela företaget från koncernnivå ner till produktionsgolvet och enskilda maskiner och individuella moment.

Oavsett hur snabbt industrirobotar rör sig så kan de bara anpassa sig så snabbt som de kan programmeras om. Nya eller modifierade produkter, produktionsförändringar eller kundspecifika beställningar är små förändringar men som genererar stora kostnader i och med att människor behövs för omkonfiguration.

Unibaps artificiella operatörer har förmågan att resonera och kan skapa robotprogrammeringen när den behövs och kombineras med automatisk kvalitetsavsyning.

Unibap möjliggör flexibel intelligent automation längst ut i fabriken tillsammans med GE Digital och Intel Corporation inom ramen för Predix Solutions.

Illustration av den Digitala tråden där Unibap tillhandahåller sina intelligenta fabrikstjänster till fabriksstyrningssystemet (MES).

Fördelar

Reducerade kvalitetsavsyningskostnader

  • Automatiserad QA/QC: “lean”
  • Ingen manuell inspektion

Reducerade kostnader för robot set-up

  • Intelligent robotautomation
  • Snabbt sätta upp nya produkter

Reducerat svinn/materialförlust och snabbare respons

  • MES, föd kvalitetsdata till produktionssystemet
  • Få automatiska alarm och möjlighet till automatiserad åtgärdshantering
  • Föd MES information till företagsmolnet och möjliggör predikterbar analys

Reducerade servicekostnader och högre upptid, mindre mänsklig sårbarhet

  • Predix APM
  • Implementera strategier och händelser

 

Demo och fördjupad information

Intel, Unibap och GE har tagit fram en demonstrator av den digitala som kan besökas vid Intels 5GIC Center i Kista.

Se en introduktion till Unibaps förmågor. Presenterad av VD Fredrik Bruhn (engelska).

Se en fördjupning av Digitala tråden. Presenterad av VD Fredrik Bruhn (engelska).

Exempel på hur GE Predix MES kan optimera produktion (engelska).

Partnerskap för smarta fabriker