Intelligent Vision Platform

Unibap fortsätter hela tiden utveckla plattformen vidare i enlighet med den senaste AI-forskningen och nya algoritmer.

Kontakta oss för mer info

Varför utvecklar vi IVP?

Med Intelligent Vision Platform får vi en fullständig kontroll över minsta del i visionsystemet och hur det agerar.  Vi fortsätter utveckla hela plattformen med den senaste AI-forskningen och nya algoritmer, det är det som gör att vi kan lösa svårlösta problem som andra misslyckas med.

Skiss över intelligent vision platform

Förklaring till illustrationen av Intelligent Vision Platform:

  • IVP Operator är den mjukvara som kör kritiska realtidsprocesser som neurala nätverk, aktiverar kameror och ljus, samt kommunicerar med andra system.
  • IVP Services är den platform som kör icke-kritiska processer som bidrar med värde på lång sikt till IVP Operator. Med hjälp av IVP Services så tränas IVP Operator att bli mer intelligent, samtidigt som era anställda operatörer får värdefulla insikter om era industriella processer.
  • ARTO är Unibaps artificiella operatör som arbetar tillsammans med era anställda operatörer och tränas i att utöva olika förmågor till nytta för era industriella processer. Läs mer om ARTO här.