Lösningar

Unibap erbjuder olika typer av lösningar beroende på kundens behov

Lösningar

Kundanpassade lösningar

Statisk montering av utrustning

 • Går det att göra enkelt, gör det enkelt
 • Vi monterar upp fixa kameror för analys av artiklar som antingen maskinmatas förbi vår vision eller kommer på konveyer
 • Vi arbetar i fix miljö direkt på kundens produktionslina och skärmar av en mindre del utan att störa produktionen eller använder våra egna Visionskåp

Robotiserad montage

 • För komplexa produkter med många ytor eller väldigt stora föremål som ändå kräver högupplösta detaljbilder är robotiserad montage perfekt
 • Vi utnyttjar industrirobot (jobbar med alla märken) för att få en flexibel lösning med gripdon och vision
 • Kan monteras längs en befintlig lina eller som en egen cell
 • Robot ger stor flexibilitet att avsyna artiklar med väldigt olika attribut som blir för komplext för en statisk cell
 • Robot kan även lösa andra arbetsuppgifter

Leveransomfång

 • Vi gör allt ifrån förstudier till nyckelfärdiga leveranser till industrin
 • Ibland levererar vi bara logikmjukvara (IVP) eller en rapport för att avgöra förmåga med vision och AI.
 • Oftast jobbar vi i projekt mot kund för att bygga ut en redan befintlig produktionscell med en eller flera AI-funktioner eller så levererar vi en ny lösning
 • Vi har strategiska samarbetspartners för cellbyggnation men vi kan även jobba med ert val av leverantör
 • Vi kommunicerar lätt med övrig industriell utrustning som robotar och PLCer för att vår AI-funktion ska få högre värde (dvs vi avsynar kvalitet och pratar med packroboten att plocka bort defekta)
 • Vi jobbar med industriella standardkameror och belysning men har även vår egen IVS-70 för speciella applikationer

Machine learning

 • Vi jobbar med skräddarsydda lösningar för ert behov
 • Unibap är experter på både bildanalys med AI
 • Skapar unika neurala nätverk med just de algoritmer och filter som behövs för att uppnå en optimal lösning för ert system
 • System programmeras inte i klassisk bemärkelse utan delges information om vad som är rätt och fel (annotering)
 • Det gör att systemet kan kontinuerligt förbättras över sin livstid
 • Vi utgår alltid från vårt extremt kompetenta platform IVP som innehåller både egna algoritmer och marknadens bästa open source AI algoritmer. IVP tillför en mängd funktioner avpassade för industriellt användande

Retrofit

 • Har du en befintlig visionlösning med kameror och belysning som inte fungerar tillräckligt bra
 • Vi kan använda befintlig rigg och endast använda vår mjukvara för att förbättra kvaliteten i avsyningen
 • Minimal investering för ett förbättrat resultat

Service/Support

 • Vi vill vara en kontinerlig partner
 • Eftersom systemet hela tiden har potential att förbättras är det vikitgt med en kontinuerlig relation mellan Unibap och kund
 • Vi har supportdesk och service