Områden

Unibap utvecklar hela tiden nya erbjudanden för strategiska och kundinriktade vertikaler och områden

Områden och vertikaler

Industritillämpningar

Unibap investerar kontinuerligt i lösningar och produkter för industritillämpningar. Vi har fokuserat på följande områden och förmågor:

Lackering och ytbehandling

 • Minskar tiden för att lära upp ett neuralt nätverk med så kallad Skill module
 • Kombinera både avsyning av ytkvalitet av A, B och C ytor samt geometrisk form
 • Verifiera att rätt artikel kommer på lackeringslinan för att inte munstucken i pulverlack ska skadas och man får backa linan

Gjutning och smide

 • Verfiering av både formar och gjutgjods
 • Kontroll av formkvalitet, sandsläpp, sprickor osv
 • Kontroll av gjutskägg, missformingar, materialfel och tom kaviteter i materialet
 • AI för avläsning av batch id i gjutfomar eller på gjutna objekt

Bearbetad metall

 • Passar perfekt för sprickavsyning för komplexa högprecisionsartiklar bearbetade i fräsar och svarvar.
 • Hitta sprickora, fläckar, materialbrist och dimensioner

Bioscience

 • Bioscience är ett starkt växande område med relativt låg automationsgrad
 • Identifiering av avvikelser och kvalitet
 • Plockning, plantering och positionering av microobjekt
 • Automatiska analyser av populationer kan mångfaldiga produktionen