Branscher och tillämpningar

Unibaps visionlösningar kan appliceras på automationsproblem i flera branscher

Kontakta oss

Machine vision lösningar för flera branscher

Vi har på Unibap insikt i hur produktionsprocesser kan skilja sig åt mellan olika branscher och har erfarenhet av att arbeta med utmaningar inom allt från svetsning, industrilackering, gjutning, stål- och metallindustri till agriculture och life science. Samtidigt är vi ödmjuka inför att många industriföretag står inför unika utmaningar. Därför börjar varje projekt med att vi tillsammans går igenom era processer, läs mer om produktionslösningar. Styrkan i Unibaps visionlösningar har visat sig i att våra artificiella operatörer kan tränas på många olika typer av produkter och i utförande av flera olika förmågor, läs mer om visionfunktioner.