Visionlösningar för agriculture

Unibaps plattform tränas med artificiell intelligens och lämpar sig därför utmärkt för biologisk materia

Kontakta oss

Unibaps platform bra för biologisk materia

Unibap har för företag inom agriculture kompetens att automatisera många olika typer av arbetsmoment. I projekt är vi samtidigt beroende av kundföretags know-how vad gäller hur levande organismer så som till exempel träplantor skall hanteras. Väldigt mycket av dagens hantering av både embryon och plantbearbetning såsom avsyning, gallring, rensning och plantering sker helt manuellt. När det gäller avsyning och identifiering av biomassor är de relativt oregelbundna formerna en stor utmaning för traditionella visionsystem.

Unibaps Intelligent Vision Platform tränas med artificiell intelligens och lämpar sig därför utmärkt för biologisk materia då systemet lätt kan tränas att känna igen och klassificera olika individer som godkända eller icke godkända. Det innebär att vi kan skapa automationslösningar för utsortering av undermåliga individer genom banstyrning eller ett automatiserat avplock. Läs även mer om våra case på området tillsammans med SweTree och EkoBot.

Förmågor vi kan träna Intelligent Vision Platform för:

  • Identifiering av godkända och icke godkända plantor
  • Identifiering av ogräs
  • Mätning av höjd i plantor
  • Positionering i x, y, z

Kvalitetavsyning av plantor

Med rätt kameror och objektiv är även objekt på några millimeter möjliga att plocka och avsyna. Det som sätter gränser är noggrannheten i mekanik och robotik i lösningen.

Implementering

Vårt system skräddarsys till era behov. Det kan spänna från en inbyggd mjukvara i form av ett tränat AI-nät i er produkt (embedded) eller en automationslösning direkt i er produktionslina.

Fördelar

  • Slitsamma manuella arbetsuppgifter kan ersättas med intelligent automation
  • Produktionstakten kan ökas och fel minskas
  • Minskade kostnader för återplantering av skog
  • Kan anpassas till befintliga jordbruksrobotar eller produktionslinor