Biotech och agri

Unibap erbjuder lösningar och moduler för områdena biotech och agri

Sortering, mikroplock och robotik

Unibap erbjuder lösningar för mikroplockning och sortering av somatiska embryon med möjlighet till kvalitetskontroll i samarbete med partners.

Unibap erbjuder lösningsmoduler för detektion och klassificering av grödor och ogräs.

Identifiering och klassificering av grödor och ogräs med Unibaps artificiella operatör för odlingshantering.