Visionlösningar för gjuterier

Automatisk avsyning med Unibaps visionlösningar har flera fördelar

Kontakta oss

Kvalitetsavsyning för gjuterier

När det gäller kvalitetsavsyning för gjuterier finns det stora fördelar att avsyna gjutformer istället för gjutgods. En dålig form ger dåligt gjutgods. Kan en dålig form kasseras innan den används minskas waste. Manuell avsyning av sandformar är dock svårt, och defekter kan lätt missas, särskilt under ett långt arbetspass där exempelvis ögontrötthet kan leda till att operatören missar de små defekter som kan uppstå i tillverkningsprocessen. Med Unibaps visionssystem kan operatörer få hjälp med avsyningen, detta samtidigt som ni samlar värdefull statistik för vidare analys. Vi lär systemet att detektera och larma för typiska fel som exempelvis:

 • Sandporositet
 • Sprickor
 • Avsaknad av sand
 • Blackningsfel
 • Kaviteter/porer

Efter gjutningsprocessen behöver gjutgodset i de flesta fall efterbehandlas och bearbetas. Även i detta skede går det att nyttja Unibaps AI-lösningar för att verifiera att allt stämmer enligt specifikationen. Vi lär systemet att fånga upp typiska defekter som exempelvis:

 • Gjutskägg
 • Missformningar
 • Missfärgningar
 • Kallflytningar
 • Sprickor
 • Materialfel

Vi erbjuder kvalitetslösningar för alla typer av gjutgods som exempelvis artiklar från sandgjutning, pressgjutning eller formsprutad plast.

Implementering

a) Gällande sandformar och kärnor

Vi kan lägga in avsyningen rätt i produktionslinjen gällande både kärnor och formar beroende på era förutsättningar.

b) Gällande gjutning

Vi kan göra avsyning när materialet har kallnat, direkt efter gjutmaskinen eller i första bearbetningsmaskinen.

Fördelar

Gjutformsinspektion samt inspektion av gjutet råmaterial sker idag till största delen manuellt vilket gör att många defekter förbises. Över tid är våra lösningar mer tillförlitliga än mänskliga operatörer och har ofta förutsättningar att se fel som människor har svårt att uppfatta. Genom en automatiserad avsyning, och vid behov även kombinerat med renblåsning, frigör vi en operatör som kan sättas in till andra uppgifter.