Gjutning

Intelligent avsyning av sandformar och kärnor

Intelligent avsyning av sandformar och kärnor

Sandformsdefekter kan lätt undgå en manuell avsyning, detta särskilt under ett långt arbetspass där exempelvis ögontrötthet kan leda till att operatören missar de små defekter som kan uppstå i tillverkningsprocessen. Med Unibaps visionssystem kan operatörer få hjälp med avsyningen, detta samtidigt som ni samlar värdefull statistik för vidare analys. Vi lär systemet att detektera och larma för typiska fel som exempelvis:

 • Sandporositet
 • Sprickor
 • Avsaknad av sand
 • Blackningsfel
 • Kaviteter/porer

Efter gjutningsprocessen behöver gjutgodset i de flesta fall efterbehandlas och bearbetas. Även i detta skede går det att nyttja Unibaps AI-lösningar för att verifiera att allt stämmer enligt specifikationen. Vi lär systemet att fånga upp typiska defekter som exempelvis:

 • Gjutskägg
 • Missformningar
 • Missfärgningar
 • Kallflytningar
 • Sprickor
 • Materialfel

Vi erbjuder kvalitetslösningar för alla typer av gjutgods som exempelvis artiklar från sandgjutning, pressgjutning eller formsprutad plast.

Fördelar

Gjutformsinspektion samt inspektion av gjutet råmaterial sker idag till största delen manuellt vilket gör att många defekter förbises. Över tid är våra lösningar mer tillförlitliga än mänskliga operatörer och har ofta förutsättningar att se fel som människor har svårt att uppfatta. Genom en automatiserad avsyning, och vid behov även kombinerat med renblåsning, frigör vi en operatör som kan sättas in till andra uppgifter.