Life Science

Perfekt kontroll på varje artikel

Perfekt kontroll på varje artikel

Life Science är ett brett område där våra tjänster rör automatisering av fysiska precisionstillverkade artiklar såsom inhalatorer, kanyler, vialer och medicinska påsar med höga krav på både form och utseende. Vi designar ett skräddarsytt visionssystem i vår Intelligent Vision Platform  som kan skapa förmågor som exempelvis:

Identifikation

  • Korrekt artikel

Ytinspektion

  • Ytstruktur och färg
  • Korrekt montage
  • Fyllnadsgrad
  • Sprickor
  • Saknade komponenter

Kontroll av text och grafik

  • Streckkoder och QR-koder
  • Text (alla alfabet och språk)
  • Grafik

 

Exempel Medicinsk påse

Genom ett kameramontage direkt i produktionslinjen kan vi under drift skapa en fullständig inspektion av tryck, grafik, bredd på plastsvetsar samtidigt som vi kontrollerar position av tryck och allmän form på påsen.  En utmaning vid manuell inspektion var att kontrollera korrekt tryck av asiatiska språk. En utmaning som inte är ett problem för Unibaps Intelligent Vision Platform.

 

Fördelar

En stor fördel med ett automatiserat visionsystem är att samtliga artiklar blir avsynade. Något som inte sker vid statiska urval ur en mindre population som nog är den vanligaste avsyningsformen.