Machine vision för stål- och metallindustrin

Vi designar ett skräddarsytt visionssystem i vår Intelligent Vision Platform för att identifiera typiska defekter

Kontakta oss

Automatiserad avsyning av komplexa artiklar

För företag inom stål- och metallindustrin erbjuder Unibap automatiserad avsyning av komplexa precisionstillverkade artiklar. Vi designar ett skräddarsytt visionssystem i vår Intelligent Vision Platform som kan identifiera typiska defekter såsom:

  • Planingsdefekter
  • Sprickor
  • Porer
  • Repor
  • Spånor/Grader
  • Fläckar (missfärgningar i metallen)
  • Genomborrning
  • Kallflytningar för gjutet gods
  • Hålposition (felpositionerade hål)
  • Geometriska formfel och dimensioner

Vi kan verifiera både formfaktorn på objektet och kritiska bearbetningsytor. Finns batch- eller individnummer på objektet läser vi av det och sparar körningen på det numret.

Implementering

Systemet kan integreras rätt in i er produktionslina där kvalitetsavsyning är mest viktig för er. Det kan i praktiken vara i ett rent utrymme i en CNC-maskin, mitt i en bearbetningscell längs ett transportband där artikeln behöver en kontroll innan den går till vidare förädling. Vårt system kommunicerar lätt med annan utrustning genom standardiserade kommunikationsprotokoll.

Unibaps lösningar kan enkelt förenas med befintlig hårdvara i er produktionscell där det finns tillgänglig cykeltid. Vi kan nyttja befintlig robot och gripverktyg för att exponera ett objekt mot en kamera eller använda roboten för att mata ett visionskåp. Det ger en lägre investeringskostnad gentemot att konstruera en ny cell. Vid behov kan vi dock leverera en nyckelfärdig robotcell avsedd för påplock, kvalitetsavsyning och avplock.

Fördelar

Även om maskinbearbetning håller hög tillförlitlighet så förkommer alltid fel. Med en artificiell operatör kontrolleras varje enhet med en mycket högre tillförlitlighet än vad än mänsklig operatör klarar av. Färre felaktiga delar når vidare förädling, montage eller er kund.