Svetsning

Automatiserad svetsfogskontroll

Automatiserad svetsfogskontroll

Svetsning är en av de största sammanfogningsprocesserna som används inom tillverkningsindustrin där kontroll av svetsfogen är avgörande för produktens robusthet. Inom området Svetsning erbjuder Unibap automatiserad inspektion av svetsfogar. Vi designar ett skräddarsytt visionsystem i vår Intelligent Vision Platform som kan identifiera typiska defekter som exempelvis:

  • Svetsstänk
  • Svetsporer
  • Sprickor
  • Svetsslagg
  • Hålbränning
  • Felaktig svetsposition
  • Fel mått

I dagens moderna anläggningar sker svetsningen oftast automatiskt i en svetsrobotcell där svetsrobotar och hanteringsrobotar svetsar och lyfter av och på produkten. Dock behöver svetsningen fortfarande kontrolleras manuellt innan produkten lämnar fabriken. Genom att montera en industrikamera på hanteringsroboten kan även avsyningen av svetsfogar ske automatiskt. Via Intelligent Vision Platform går det att kommunicera direkt med en hanteringsrobot (märkesoberoende) som kan lyfta och placera en defekt produkt på exempelvis en reparationsbana.