Produktionslösningar

Vi kan arbeta med allt från Fixed vision-lösningar, Robot vision, retrofit på befintlig visionlösning till vår visionbox - gärna med era mest svårlösta produktionsproblem

Kontakta oss

Hur går ett visionprojekt till?

I varje projekt arbetar vi skräddarsytt utifrån era behov och gärna med era mest svårlösta produktionsproblem. Beroende på ert behov kan vi antingen leverera en nyckelfärdig produktionscell komplett med vision och robotik eller vår AI-programvara Intelligent Vision Platform för att förbättra ert befintliga visionsystem.

Första steget i varje projekt är att vi gör ett besök hos er, digitalt eller på plats, så att ni kan visa er produktion och peka på de utmaningar som finns. Tillsammans definierar vi ett område att titta på först, sedan tar vi på Unibap med oss utmaningarna hem till arbetsgruppen och återkommer efter det med ett förslag till förstudie eller pilotprojekt. Mer information om våra kundanpassade lösningar och omfattning på de projekt vi kan göra ser ni nedan.

Fixed vision lösningar

 • Går det att göra enkelt, gör det enkelt
 • Vi monterar upp fixa kameror för analys av artiklar som antingen maskinmatas förbi vår vision eller kommer på konveyer
 • Vi arbetar i fix miljö direkt på kundens produktionslina och skärmar av en mindre del utan att störa produktionen eller använder våra egna Visionskåp

Robot vision

 • För komplexa produkter med många ytor eller väldigt stora föremål som ändå kräver högupplösta detaljbilder är robotiserad montage perfekt
 • Vi utnyttjar industrirobot (jobbar med alla märken) för att få en flexibel lösning med gripdon och vision
 • Kan monteras längs en befintlig lina eller som en egen cell
 • Robot ger stor flexibilitet att avsyna artiklar med väldigt olika attribut som blir för komplext för en statisk cell
 • Robot kan även lösa andra arbetsuppgifter

Leveransomfång

 • Vi gör allt ifrån förstudier till nyckelfärdiga leveranser till industrin
 • Ibland levererar vi bara logikmjukvara (IVP) eller en rapport för att avgöra förmåga med vision och AI.
 • Oftast jobbar vi i projekt mot kund för att bygga ut en redan befintlig produktionscell med en eller flera AI-funktioner eller så levererar vi en ny lösning
 • Vi har strategiska samarbetspartners för cellbyggnation men vi kan även jobba med ert val av leverantör
 • Vi kommunicerar lätt med övrig industriell utrustning som robotar och PLCer för att vår AI-funktion ska få högre värde (dvs vi avsynar kvalitet och pratar med packroboten att plocka bort defekta)
 • Vi jobbar med industriella standardkameror och belysning men har även vår egen IVS-70 för speciella applikationer

Machine learning

 • Vi jobbar med skräddarsydda lösningar för ert behov
 • Unibap är experter på både bildanalys med AI
 • Skapar unika neurala nätverk med just de algoritmer och filter som behövs för att uppnå en optimal lösning för ert system
 • System programmeras inte i klassisk bemärkelse utan delges information om vad som är rätt och fel (annotering)
 • Det gör att systemet kan kontinuerligt förbättras över sin livstid
 • Vi utgår alltid från vårt extremt kompetenta platform IVP som innehåller både egna algoritmer och marknadens bästa open source AI algoritmer. IVP tillför en mängd funktioner avpassade för industriellt användande

Retrofit

 • Har du en befintlig visionlösning med kameror och belysning som inte fungerar tillräckligt bra
 • Vi kan använda befintlig rigg och endast använda vår mjukvara för att förbättra kvaliteten i avsyningen
 • Minimal investering för ett förbättrat resultat

Service/Support

 • Vi vill vara en kontinerlig partner
 • Eftersom systemet hela tiden har potential att förbättras är det vikitgt med en kontinuerlig relation mellan Unibap och kund
 • Vi har supportdesk och service