Funktioner och förmågor

Vi ersätter operatörer och skapar beslutstöd åt produktions- och kvalitetschefer samt företagsledningar

Kontakta oss

Vi erbjuder en effektiv produktion

Unibap använder en hög grad av maskininlärning för att skapa artificiella operatörer som kan sättas i automatisk produktion. Maskininlärning är en del av djupinlärning som i sin tur är en del av artificiell intelligens. Bäst funktion fås om vi kombinerar flera funktioner och förmågor samt tillåts kommunicera med andra system i fabriken. Med Unibaps visionsystem kan vi minska beroendet av mänskliga bedömingar och få homogena tillförlitliga system för kvalitetsavsyning.

Genom analys av bilder kan vi ersätta mänskliga operatörer för monotona, farliga eller kvalitetskritiska arbeten. Dessutom kan vårt visionsystem skapa som ett beslutsstöd för operatörer. Vi har rätt algoritmer för att lösa era problem.

Läs mer om våra artficiella operatörer.

Kvalitetsavsyning

Kvalitetsavsyning består av att granska artiklar/produkter så att de stämmer överens mot specifikation, både gällande yta och geometrisk form.

 • Vi kombinerar rätt algoritmer för optimalt resultat
 • Är rätt del monterad, är den sammansatt korrekt
 • Kan lätt kombineras med kommando till robot för avplockning av defekta enheter
 • Bra avsyning hindrar att defekta produkter går ut till kund eller minskar waste för att förhindra vidare förädling i fabriken av en redan defekt enhet

 

Plockning

 • Plockning har lösts av visionprodukter sedan länge men Unibap tar det till nästa nivå
 • Vi klarar små och väldigt komplexa former, inte minst biologiska former

Identifiering

 • Hur vet du att rätt artikel ligger på banan. Trots OCR scanning av materiallåda eller rigorösa processer så blir det ibland fel, den mänskliga faktorn
 • Vi kan med identifierng avgöra vilken artikel det är som kommer på bandet eller laddas i maskinen.
 • Fördelar är att minska risk för felladdning eller skadade munstycken

 

Läsning och tolkning

 • Perfekt tryckta texter eller barcodes är väldigt enkla att läsa men suddig text, dåligt tryckt text eller kanske till och med gjutna textsträngar kan bli väldigt svåravlästa för ett mänskligt öga
 • Våra tjänster är bra att läsa och tolka med AI
 • Även på krökta och böjda ytor och partiellt bortfallna siffror
 • Fördel att veta vilken produkt som kommer, batch, typ eller individ

Avplock/påplock

Funktionsblock kan med fördel blandas för att uppnå en lösning. Av- och påplock kan automatiseras i kombination med kvalitetsavsyning.