Innovation

Vi är ett innovationsdrivet företag vars framgång bygger på att vara ledande i den tekniska utvecklingen. Genom hög teknikambition och nära samarbete med slutkunden kan vi erbjuda en kreativ mötesplats för talanger från hela världen, som gemensamt bidrar till en snabb innovationstakt för valda branscher. Utgångspunkt är de problem som våra kunder möter i sin produktion och som också blir centrala i vår produktutveckling.

Unibap Whitepaper 1:2021

Införandet av maskinavsyning ökar snabbt i flera branscher. Enligt en studie av McKinsey kan AI-driven kvalitetstestning öka produktiviteten med 50% och öka defektdetekteringsgraden med 90%. Läs mer här.