Rymd

Unibap ligger i den absoluta framkanten inom molnbaserade automatiseringslösningar och artificiell intelligens för rymdindustrin. Våra produkter finns i rymden sedan 2016.

Kontakta oss

Vi tar molnet till högre höjder

Unibap ligger i absolut framkant inom molnbaserade automationslösningar och artificiell intelligens för användning i rymden.

SpaceCloud®

Med vår strålningstoleranta SpaceCloud® Services har vi skapat en flexibel och samtidigt kraftig infrastruktur för artificiell intelligens i rymden. I vår mjuk- och hårdvara erbjuder vi världsledande molntjänster med intelligent databearbetning, sensorhantering och lagring av dataanalyser för anpassad spridning av relevant information.

Oavsett om en kund äger, driftar eller hyr ett utrymme i rymden erbjuder vi en flexibel infrastruktur för mesh-nätverk, artificiell intelligens, applikationsutveckling och ramverk för rymdanpassade IoT-system.

Unibaps rymderbjudande inkluderar:

  • Strålningstolerant flygfärdig datorhårdvara
  • Linux drivrutiner/API & programutveckling av applikationer
  • Utveckling och implementation av AI-algoritmer
  • Mjukvara för datadistribution

Fördelen med SpaceCloud® är att det möjliggör databehandling och lagring direkt i rymdfarkosten, vilket möjliggör applikationer med låg latens för sådant som larmkedjor, ändringsdetektering etc. På det sättet minskas behovet av nedladdning av rådata till markstationer, vilket avsevärt sänker kostnaderna för kommunikation och frigör bandbredd för viktig data. När databehandlingen sker i satelliten kan all ointressant data filtreras bort, när till exempel moln döljer det som ska observeras,  så att endast användbar data skickas ned till markstationen.

SpaceCloud® utvecklas med stöd av European Space Agency (ESA) inom programmet “Advanced Earth observation” och det svenska nationella rymdprogrammet.

logotyperna för ESA och RymdstyrelsenSpaceCloud®-programvaran kan köras på vår hårdvara och utvalda produkter samt integreras enkelt i rymdfarkosterna. Kontakta oss för mer information om hur ni kan få datormoln i rymden eller utveckla applikationer “Appar” som är kompatibla med rymdmolnet.

För att utveckla applikationer till SpaceCloud® behövs vår SpaceCloud® SDK som innehåller mjukvara för utökad strålningstolerans enligt Unibaps SafetyChip och SafetyBoot funktionalitet. SafetyChip och SafetyBoot stöds i Unibaps datorhårdvara.

Kontakta oss för att få mer information om hur du använda datorbaserade molnlösningar i rymden eller hur du ska göra för att utveckla applikationer som är kompatibla med SpaceCloud® .