Projects

Läs mer om Unibaps olika rymdprojekt

Kontakta oss

Unibaps projekt

I NASA HyTI-missionen används Unibaps SpaceCloud® och rymddatorlösning iX5-100 ombord för insamling och databehandling av sensordata från satellitkameror och för kommunikation tillbaka till jorden.


Unibaps SpaceCloud-lösning kommer att integreras i D-Orbits rymdplattform ION som planeras att skjutas upp under andra kvartalet 2021, samt gemensamma utvärderingar och test efter uppsändning. IONs primära funktion är att leverera och distribuera mindre satelliter i exakta omloppsbanor. Målsättningen är att demonstrera de nya möjligheter som SpaceCloud erbjuder, att karakterisera prestanda och få praktisk erfarenhet av driften av en molnnod i en rymdfarkost som är säkert ansluten till molntjänster på jorden.