NASA DSA simulator

NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

Contact us

Siktet inställt på en “game changer” i skalbara autonomiförmågor

Distributed Spacecraft Autonomy (DSA)-projektet syftar till att  utöka Nasas skalbara autonomiförmåga. Autonomi är en essentiell teknologi för uppdrag i rymden som involverar fler än en farkost. Självständigt beslutsfattande gör det möjligt för flera olika rymdfarkoster att dela data sinsemellan och utifrån den ta snabba beslut tillsammans, vilket gör att hinder såsom fördröjningar och bandbreddbegränsningar övervinns.

Nasa har valt ut Unibap som leverantör av 25 Spacecloud “Skalbara rymdfarkostsberäkningsenheter” baserade på iX5-familjens beräkningsenheter för omborddata för sin “Distributed Spacecraft Autonomy”-forskning. Produkterna kommer användas inom Nasas markbaserade forskning, för att göra framsteg inom autonomiförmåga för distribuerade rymdsystem, vid NASA Ames Research Center i Mountain View, Silicon Valley, Kalifornien.

Leveransen skedde under första halvan av 2021.  Unibap kommer stödja Nasa med integration och support på plats i samarbete med företagets amerikanska distributör.


Vi är givetvis mycket glada att få leverera våra SpaceCloud-produkter som ryggrad till Nasas skalbara autonomisimulator som kommer utgöra grunden för forskningen kring framtida autonomi i rymdfarkoster. Det här är ett mycket bra exempel på när offentliga organisationer och privat industri kan ingå partnerskap för att tillsammans ta fördelarna med molnteknologi och digitalisering till rymden

Dr. Fredrik Bruhn

Chief evangelist & company director, Unibap


För att läsa mer om DSA simulatorn kan du klicka här.

Pressmeddelandet om ordern finns att läsa här.

Läs mer om Unibaps rymderbjudande på den här sidan.