e20xx / e21xx datormoduler

Datormoduler för iX5-100 serien

Kontakta oss

Datormoduler för iX5-100 serien

e20xx/e21xx datormoduler är baserade på den industriella standarden Qseven(R) men har anpassats för Unibaps rymddatorlösningar. Produkterna använder 1:a och 2:a generationen AMD G-serie SOC processorer med upp till 4 CPU kärnor och 128 GPU kärnor. Modulerna innehåller 2.5 GB DDR3 RAM med felkorrektion (ECC/EDAC), varav 2 GB är kopplat till AMD processorn och 0.5 GB kopplat till FPGA som är från Microsemi SmartFusion2 familj.

Kortet övervakas av en FreeRTOS mjukvara som körs i ARM Cortex-M3 i FPGA medans AMD körs med 64 bitars Linux operativsystem.

e20xx/e21xx

Ovan: Unibap e20xx/e21xx datormodulsexempel.

Datormodulerna har multipla klockor för övervakning av korrekt funktionalitet i strålningsmiljö. Vidare stödjer modulerna Unibaps hårdvarufunktioner för exekveringskontroll, samt SafetyChip och SafetyBoot, som möjliggör extern driftövervakning av x86 processorn. Därtill övervakas spänningar, strömmar och temperaturer i modulen.

Datormodulerna har 330 I/O som inkluderar:

 • Gigabit Ethernet
 • PCIexpress generation 2
 •  LVDS
 • SerDes
 • USB 2.0
 • USB 3.0
 • SATA v3
 • CAN v2.0b
 • SPI
 • I2C
 • UART
 • GPIO
 • LPC

Prestanda

Det finns olika alternativ beroende på behov och krafttillgång.

e2160 har följande prestanda som exempel:

 • CoreMark v1.0, 5,842.98, (GCC8.1.0 -O3 -funroll -loops -fgcse-sm -mfpmath=both -DPERFORMANCE_RUN=1 – lrt / Heap)
 • Linpack, 4.6 GFLOPS
 • CLpeak, 87 GFLOPS (fp32)
 • FPGA har 72 DSP block (18×18)
 • AMD-FPGA PCIe interconnect, x2 lanes gen 2 (6.4 GT/s)