Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ) måndag den 9 oktober 2023

Såsom beslutat på extra bolagsstämma i Unibap den 2 oktober 2023, kommer Unibap att genomföra en företrädesemission av units till ett värde av 85,1 MSEK. Teckningsperioden löper från den 6 till den 20 oktober 2023. Med anledning av detta bjuder vi in till ett öppet möte måndagen den 9 oktober kl. 12.00 där VD Johan Åman presenterar bolaget.

Det kommer även finnas möjlighet att ställa skriftliga frågor i möteschatten.

Presentationen hålls på svenska.

Please note that this presentation will be held in Swedish.

Klicka här för att registrera dig som deltagare.