Artikel om vårt samarbete med FREJA

Tidningen Upsala Nya Tidning har publicerat en artikel om vår samarbetsöverenskommelse med föreningen FREJA. FREJA är en förening för kvinnor och ickebinära personer som studerar teknisk fysik vid Uppsala Universitet.

Läs gärna artikeln här: https://unt.se/nyheter/artikel/jvekdver
Vår egen nyhet om samarbetet kan du läsa här.