Hårdvaruorder från vår amerikanska distributör

Unibaps amerikanska distributör Moog Inc. beställer SpaceCloud-utvecklingsenheter för 150 000 USD för omedelbar leverans. Dessa utvecklingsenheter av iX10-familjen kommer att distribueras till kunder i USA.

Detta är en följdbeställning från Moog Inc. för att möta det snabbt växande intresset för iX10-familjen av applikationsutvecklingsenheter. Enheterna kommer att levereras till kunder i USA som har valt Unibaps SpaceCloud®-lösning som grund för sin utveckling.

Beställningen är på 150 000 USD och kommer att levereras omedelbart för distribution till kunder i USA.

– Denna affär är en fortsättning på Unibaps introduktion av mjukvaruutvecklingslösningar för tillämpningar som är färdiga att användas i satellituppdrag och som använder Unibaps SpaceCloud® för databearbetning ombord. Att utforma och leverera utvecklingsdatorer till en kund som ett första steg i en affärsrelation har visat sig vara en framgångsrik modell. När kunden är nöjd med utvecklingsdatorns kapacitet kan vi sedan leverera en teknisk modell och slutligen en flygmodell som skjuts upp i omloppsbana.  Jag är mycket nöjd med att vi nu ökar våra leveranser. Vi har bevisat vår kompetens med demonstrationer i omloppsbana av våra iX5-100-datorer och med denna affär fortsätter vi vår spännande resa med nästa generations högpresterande lösningar för ombordbearbetning i iX10-familjen genom att sälja ett stort antal iX10-ADS-utvecklingsenheter till våra kunder.