Intervju med Uppsala kommuns näringslivsenhet

Unibaps kommunikations- och talangchef, Lena W Jansson, har fått medverka i en intressant intervju med Uppsala kommuns näringslivsenhet.

Uppsala är den stad där vi har vårt huvudkontor och hör hemma i, så vi är mycket glada för denna fina artikel.

Du kan läsa intervjun här.