Pilotinstallation hos Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology har av oss beställt en pilotinstallation för avsyning hos divisionen Tube. Pilotinstallationen är baserad på Unibaps Intelligent Vision Platform (IVP) och genomförs i skarp produktionsmiljö.


Sandvik är ett världsledande och innovativt företag med höga anspråk på kvalitet och tillförlitlighet. Det är fantastiskt roligt att de har gett oss förtroendet att tillsammans med dem utveckla en ny och innovativ lösning för kvalitetsavsyning

Anders Blomberg

VD, Unibap


Efter en lyckad förstudie i mindre skala under våren där vi har avsynat högkvalitativa rör kommer vi under hösten installera en kvalitetavsyningsstation för att i nästa steg utvärdera automatiserad avsyning med hjälp av AI.