Rymdteknik används för precisionsjordbruk


Det här påminner faktiskt om förutsättningarna på satelliter

Mikael Steiner

Försäljningschef, Unibap


Ekobot är idag en ledande aktör inom robotiserat precisionsjordbruk och arbetar för att matproduktion ska bli mer hållbar. Med sin teknik med autonoma robotar kan de bekämpa ogräs på planteringar på ett mer miljövänligt sätt än med traditionella metoder.

Unibap genomför nu tillsammans med Ekobot ett spännande utvecklingsuppdrag som innebär särskilda utmaningar. Mikael Steiner, försäljningschef på Unibap, berättar mer.

– När vi kör våra intelligenta automationslösningar i en typisk installation på en industri används normalt en kraftfull dator för att köra våra AI-lösningar. I Ekobots autonoma små robotar som ska arbeta på jordbruksmark ställs det helt andra krav, här måste vi arbeta med en CPU som är ultraströmsnål, effektiv och ändå kraftfull nog att köra ett fullt AI-nät. Det här påminner faktiskt om förutsättningarna på satelliter.

På vilket sätt liknar det svårigheterna med att köra AI i satelliter?

– Precis som att våra rymddator måste klara av strålning och rymdens extrema förutsättningar så behöver vi här klara av temperaturskillnader och vibrationer. Allt i ett litet format. Vi kan på det sättet dra nytta av vår rymdteknik på jorden.

 

Hur fungerar tekniken?

– Tillsammans med Ekobot skapade vi via vår Intelligent Vision Platform algoritmer för igenkänning av ogrästyper samt definierar positionen där ogräset ska klippas. Systemet agerar i realtid på inkommande film från robotkameran. Ekobots robotverktyg rensar sedan systematiskt bort oönskade ogräs genom en mekanisk arm. Enkelt uttryckt kan man säga att vi utvecklar själva hjärnan i roboten som kommunicerar med det neurala nätverket och robotarmarna. Och allt detta i en ultraströmsnål CPU i den lilla roboten.

 


Att applicera rymdteknik i en svensk innovation för lantbruket och på så vis verka för utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion det känns bra både i hjärtat och affärsmässigt

Erik Jonuks

VD, Ekobot


Vad betyder det här uppdraget för Unibap?

– För oss är det av strategisk betydelse och vi är glada åt att kunna arbeta för ett så innovativt bolag som Ekobot. Deras mål att med praktiska och hållbara lösningar bidra till att matproduktion ska ske mer hållbart samtidigt som arbetsbördan för jordbruket minskas stämmer väl överens med vår vision på Unibap. I likhet med Ekobot vill vi med automation bidra till en mer effektiv produktion och reducera andelen slitsamma arbeten, säger Mikael Steiner.

Erik Jonuks tillträdde som VD för Ekobot den 15:e april, då han efterträdde grundaren Ulf Nordbeck. Han berättar mer om samarbetet och de framtida planerna.

– Samarbetet med Unibap känns oerhört inspirerande och givande. Våra bolags respektive teknologier kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Vi ser att mängder av synergieffekter genom samarbetet.

Att applicera rymdteknik i en svensk innovation för lantbruket och på så vis verka för utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion det känns bra både i hjärtat och affärsmässigt.

Erik Jonuks, VD, Ekobot