Samarbetsavtal med föreningen FREJA

Unibap har från och med första december i år ingått ett samarbetsavtal med föreningen FREJA, som är en förening för tjejer och ickebinära som studerar teknisk fysik på Uppsala universitet.

Hej Lovisa Ekeroot, ordförande i FREJA! Kan du berätta om FREJA och vad ni gör?
– FREJA är Tekniska Fysikers förening för tjejer och ickebinära på Uppsala Universitet. Föreningen grundades för att skapa en gemenskap och nätverk för dessa minoriteter på programmet, för att kontinuerligt även försöka locka fler tjejer och ickebinära till att studera en teknisk civilingenjörsutbildning. Vi hoppas kunna erbjuda våra medlemmar att bygga upp sitt nätverk redan innan man ska ut i djungeln till arbets- marknad utan att de blir skrämda för dagens och historiens könsfördelning i näringslivet. Man skulle kunna sammanfatta föreningen genom att säga att FREJA är som en inbjudande kram för en eventuellt bättre trivsel och en trygg punkt på utbildningen, som tjej eller ickebinär, där man får möjligheten att utvecklas och vidga sina vyer, utan att behöva ta alla steg på egen hand.

Vad är det som gör det intressant för FREJA att samarbeta med Unibap?

– Det känns otroligt roligt att få samarbeta med Unibap, ett företag som vi i styrelsen anser
ligger i framkant när det gäller teknologi, rymdteknik och innovationer. Många av medlemmarna i föreningen studerar teknisk fysik just för intresset av framtidens teknologi, och att då få en inblick i vad denna teknologi skulle kunna vara, eller hur man går tillväga i skapandet, tror vi kommer motivera våra medlemmar ännu mer till sina studier, samt kan vara en bidragande faktor för att fler tjejer och icke binära ska våga sig på denna utbildning!

Vad ser du för framtida möjligheter i samarbetet med Unibap?

– Personligen hoppas jag att samarbetet med Unibap kommer fortsätta under flera år, med ett ömsesidigt kunskapsutbyte och där jag ser stora fördelar med att vi redan under studietiden kan knyta an till ett företag som Unibap med deras teknologi och fokus på AI. Jag ser en stor potential till att samarbetet kommer tillåta Unibap och FREJA att få mer direkt och personlig kontakt med event, workshops och kanske eventuellt även mentorskap. Ett fortsatt samarbete mellan FREJA och Unibap tror jag är ett vinnande koncept, säger Lovisa Ekeroot, ordförande i FREJA avslutningsvis.

Varför har Unibap valt att inleda detta samarbete med FREJA?

– För oss på Unibap är det viktigt att rekrytera de främsta talangerna, så att vi kan förverkliga vår vision att med innovativa och världsledande AI- och automationslösningar verka för en effektivare och mer hållbar industri och rymdfart och därigenom en bättre och mer hållbar värld. Genom att hjälpa FREJA i deras arbete att skapa en gemenskap och ett nätverk för kvinnor och icke-binära som studerar teknisk fysik vill vi bidra till att fler än män söker sig till teknisk fysik och andra civilingenjörsprogram. För både Unibaps och Sveriges konkurrenskraft behöver vi få de smartaste talangerna att arbeta med framtidens utmaningar – därför behövs föreningar som FREJA som bidrar till att öka antalet sökande och bredda mångfalden till tekniska utbildningar, säger Lena W Jansson, Talang- och kommunikationschef på Unibap.