Testa Challenge week – Unibap är där

Som en av sex utvalda deltagare deltar Unibap i Testa Challenge. Testa Challenge är en samarbetsvecka som arrangeras av Cytiva, STUNS Life Sciences och Region Uppsala genom Testa Center. Under veckan får deltagande företag möjlighet att testa sina produkter och innovationer i en bioprocess-miljö. Målet med veckan är att deltagarna ska ta steg framåt i sin produktutveckling och därmed kvalitetssäkra dem mer.

Just nu är vår ingenjör Samuel på plats och arbetar med vår “artificiella operatör”. Det här är ett bra tillfälle för oss att utvidga våra kunskaper till bioprocessmiljön och att få värdefulla insikter i hur våra produkter fungerar i fler branscher än de vi är etablerade inom.

Om du vill veta mer om vårt projekt i Testa Challenge, se videon nedan. Om du vill läsa mer om Testa Challenge kan du gå in här http://testachallenge.com/.