Unibap deltar i Digi-loads temadag om automation för ytbehandlare

Vi deltar i Digi-load som är ett forskningssprojekt för att automatisera tidskrävande moment i ytbehandlingsprocesser. Arbetsmoment som exempelvis hängning är en stor del av produktionsföretags kostnader. Unibap arbetar med att ta fram innovativa lösningar för att automatisera hängning som en del i att öka svensk industris konkurrenskraft internationellt.

Unibap är, tillsammans med andra projektdeltagare så som Husqvarna, ABB, Miba, RobNor och Mälardalens Högskola, en av flera banbrytande partners i Digi-load.

I videon nedan ser du en ABB-industrirobot, utrustad med Unibaps egna “IVS-70”, utföra ett produktionsmoment.

Den 15 september deltar vi i Digi-loads temadag för ytbehandlare. Mer information om Digi-load hittar du här.