Unibap med i ESA Phi-Week

Igår inleddes ESA Phi-Week som är en veckolång onlinekonferens som siktar på att, bland annat, utforska hur långt vi kan komma inom tillämpning av teknologi för Earth Observation (EO). Det är också ett forum för inspiration och utbyte av erfarenheter.

Unibap presenterar under veckan Unibap SpaceCloud FrameworkTM som utvecklas inom ESA:s InCubed-program. SpaceCloude revolutionerar EO genom att tillhandahålla molntjänster, fast i rymden! SpaceCloud Framework tillhandahåller en API för tredjeparts apputveckling som kan köras på Unibaps rymdhårdvara, iX5. Genom det här tillgängliggörs ombordanalys, snabbare insights och kortare nertid för data.

Vår VD Dr. Fredrik Bruhn kommer under fredagen den andra oktober delta i ett panelsamtal om EO – Innovation och tillväxt från ett industriellt perspektiv.

För att se hela Phi-week:s program klicka här.

Du kan läsa mer om SpaceCloud här.