Vi fortsätter utvecklingen av SpaceCloud för molntjänster i rymden


SpaceCloud kommer öka tillgången på satellitdata för flera användningsområden, till exempel precisionsjordbruk, detektion och skydd för miljöarbete och även inom krishantering

Mattias Herlitz

Project Manager


Vi har slutit avtal med ESA för att inom Space Solutions demonstrera SpaceClouds förmågor inför en kommersiell utrullning.

”Vi tar nu vårt hittills största kliv vad gäller utrullningen av rymdmolntjänster och banar väg för hela branschen. Vi är väldigt glada att ESA fördjupar sitt stöd till Unibap och därmed SpaceCloud-visionen,”
säger Fredrik Bruhn, PhD som är Chief Evangelist i digital transformation hos oss.

Projektet kommer ledas av Mattias Herlitz som ser fram emot det kommande arbetet.
“Vi är glada för ESAs forsatta stöd i arbetet med att utveckla SpaceCloud, vilket i förlängningen gör att vi kan erbjuda tjänster för högpresterande beräkningar i omloppsbana till den bredare marknaden.
SpaceCloud kommer öka tillgången på satellitdata för flera användningsområden, till exempel precisionsjordbruk, detektion och skydd för miljöarbete och även inom krishantering.
Projektet genomförs maj 2021 till maj 2022.

Läs gärna mer i pressreleasen här.