Presentation av nuläget i Unibap

Ta del av nuläget i Unibap genom att läsa presentationen för investerare nedan.

I presentationen kan du läsa bland annat om:

  • marknadsläget,
  • utmaningar och möjligheter,
  • SpaceClouds beståndsdelar.

För att ladda ner presentationen klicka på länken: Presentation IR