Possibilities in NewSpace for Unibap

Unibap har i Mathias Persson rekryterat en ny senior affärsutvecklare med bakgrund inom rymd- och IT-lösningar. VD Fredrik Bruhn träffade Mathias för att diskutera den växande rymdsektorn och möjligheterna med Unibaps nya ramverk SpaceCloudTM.

Det var en vacker vårdag i Uppsala när vi träffade VD Fredrik Bruhn tillsammans med Unibaps senaste rekrytering Mathias Persson. Mathias har en bakgrund som VD och affärsutvecklare av ECAPS; ett högteknologiföretag specialiserat på gröna framdrivningssystem för satelliter. Han tillträder tjänsten som senior affärsutvecklare på Unibap den 1 maj.

– Jag tycker att vi hade tur att du var tillgänglig just nu. Tidpunkten för Unibap är perfekt för en rekrytering som du just nu när vi nyligen har fått nya kontrakt med Europeiska rymdorganisationen (ESA). Din bakgrund inom rymdteknik, liksom cybersäkerhet och IT-lösningar, är av stort värde för oss och rätt för riktningen vi växer åt. Vad vi gör på Unibap med SpaceCloudTM är faktiskt att möjliggöra flexibla IT-system i rymden, säger Fredrik Bruhn.

– Jag tycker också att tidpunkten för en ny teknik som SpaceCloudTM är perfekt. Rymdsektorn har varit mycket konservativ, men vi har sett en betydande förändring nyligen med uppkomsten av NewSpace, investeringar i bredbandskonstellationer i icke-geostationära banor för kommunikation och den allmänna övergången mot små flexibla satelliter och konstellationer för alla typer av applikationer. Ett av de viktigaste bidragen med de nya flygbolagen och satsningarna är att det har visat fördelarna med att använda ny teknik i rymden istället för den gamla skolan. Detta speglar en nyckelaspekt av SpaceCloudTM genom att det möjliggör användning av standard x86-processorns IT-infrastruktur i rymden, dvs samma arkitektur som Intel och AMD tillhandahåller för servrar, bärbara datorer, stationära datorer och andra datortyper på jorden. Nu finns det inget behov av en speciell fördelning av ”Space-IT-utvecklare”, säger Mathias Persson.

Vilka erfarenheter från din tidigare operatör tror du kommer att komma i bruk hos Unibap?

– Min bakgrund är först och främst från KTH (Kungliga tekniska högskolan i Stockholm) där jag doktorerade inom tillämpad beräkningsaerodynamik. Därefter arbetade jag inom IT i tio år, som IT-programchef och senare som VD för startupen Compingo Consulting, som senare förvärvades och slogs samman med Omegapoint. Vi arbetade med internetbank, finansiella tjänster, kvalitetssystem för vård och andra samhällstjänster med hög efterfrågan där cybersäkerhet och låg latens är avgörande. Eftersom Unibap med SpaceCloudTM utvecklar en ram för rymdappar ser jag några gemensamma nämnare med IT-systemen vi gjorde på Omegapoint, säger Mathias

– Jag ser också betydande fördelar med Mathias tidigare erfarenheter inom cybersäkerhet och IT. I det nya rymdsegmentet som Unibap utforskar cybersäkerhet kommer att vara av avgörande betydelse. De appar som kommer att utvecklas för SpaceCloudTM-ramverket kommer i många fall att få juridiska konsekvenser. En av dessa aspekter som utforskas i det gemensamma projektet med ESA är digitala signaturer för alla appar, säger Fredrik.

Vilka nya möjligheter möjliggör SpaceCloudTM-ramverket?

– På lång sikt ser jag att SpaceCloudTM är ett steg mot möjligheten att effektivisera användadet av satelliter som en tjänst. Om du vill ha data av något slag gör ramverket det möjligt att distribuera applikationer efter uppskjutning, för dataanalys och bearbetning av omkonfiguration. SpaceCloudTM ger kunden så mycket mer flexibilitet, säger Mathias Persson.

– En annan viktig aspekt är att vi med ramverket också kan optimera dataöverföringen tillbaka till jorden eller till andra satelliter i rymden. Istället för att skicka stora mängder rådata som oftast inte används från rymden till jorden, vilket är standardproceduren, kan vi genom SpaceCloudTM och flexibla appar få fram kommersiellt relevant information och bara sända den till jordytan. Detta är en viktig fördel med SpaceCloudTM, säger Fredrik Bruhn.

Fredrik och Mathias diskuterar ytterligare möjligheterna med nya appar i SpaceCloudTM-ramverket. Fredrik föreslår att möjligheterna för nya appar är oändliga.

– Det vi erbjuder är i själva verket en applikationsbutik med appar både för att rationalisera rymdresor och för datainsamlingen på jorden. Från och med nu har vi flera appar utvecklade som ett proof of concept, men det här är bara början. I framtiden kommer vi på Unibap naturligtvis att utveckla appar. Vi ser också betydande fördelar med att ha partners som utvecklar appar för SpaceCloudTM-ramverket, säger VD Fredrik Bruhn, Unibap.