Unibap Whitepapers

Läs mer om våra Whitepapers nedan.

Vi på Unibap arbetar inom en kunskapsintensiv bransch. För att presentera vår kunskap, både internt och externt, har vi nu lanserat en satsning på Whitepapers som kommer att täcka alla aspekter av vårt arbete.

Unibap Whitepaper #1

Införandet av maskinavsyning ökar snabbt i flera branscher. Enligt en studie av McKinsey kan AI-driven kvalitetstestning öka produktiviteten med 50% och öka defektdetekteringsgraden med 90%. Läs mer här.

Unibap Whitepaper #2

Detta whitepaper syftar till att ge läsaren en djupare förståelse av metoder för machine vision genom att jämföra Deep Learning-baserade metoder och klassiska metoder. Och även ge en vägledning till för och nackdelar med respektive vision metod.