Unibap White papers

Läs mer om våra White papers nedan.

Vi på Unibap arbetar inom en kunskapsintensiv bransch. För att presentera vår kunskap, både internt och externt, har vi nu lanserat en satsning på White papers som kommer att täcka alla aspekter av vårt arbete.

Välj det ämne som intresserar dig nedan och ha en trevlig lässtund.

Unibap White paper #1

Införandet av maskinavsyning ökar snabbt i flera branscher. Enligt en studie av McKinsey kan AI-driven kvalitetstestning öka produktiviteten med 50% och öka defektdetekteringsgraden med 90%.

Unibap White paper #2

Detta white paper syftar till att ge läsaren en djupare förståelse av metoder för machine vision genom att jämföra Deep Learning-baserade metoder och klassiska metoder. Och även ge en vägledning till för och nackdelar med respektive vision metod.

Unibap White paper #3

I detta white paper delar vi med oss av våra insikter om dagsläget i rymdindustrin och hur NewSpace har förändrat och kommer att fortsätta att förändra, hur vi definierar rymduppdrag.